In de provincie Limburg werkt de Nederlandse Handboogbond (NHB) samen met de Stichting Promotie & Ontwikkeling Handboogsport (STIPOH) om gezamenlijk het platform voor de handboogsport te zijn.

Om jonge talenten tussen de 13 en 19 jaar te helpen in hun ontwikkeling en voor te bereiden op een mogelijke carrière als topsporter, zijn er naast het CTO Papendal een viertal Regionale Talent Centra.
In deze RTC’s trainen regionale talenten minimaal 1 keer per week samen onder begeleiding van een ervaren trainer die door de NHB is aangesteld. Naast sporttechnische begeleiding is er in het RTC onder andere aandacht voor strenght & conditioning, (sport)voeding, mentale begeleiding en dopingvoorlichting. De Jong Oranje selectie, bestaande uit de top junioren en cadetten uit de RTC’s, komt meerdere dagen per jaar op Papendal bij elkaar om gezamenlijk te trainen.

De vier RTC’s handboog zijn verspreid over het land. Eens per jaar is er een in- en uitstroom moment. Medio september/oktober wordt er gestart met een nieuwe trainingsseizoen. Naast het kijken naar behaalde wedstrijdresultaten en scores, zijn ook factoren als de ontwikkelperspectief, trainbaarheid en de motivatie van de sporter van belang om geselecteerd te kunnen worden. Vanuit het RTC houdt de hoofdtrainer contact met de persoonlijke/verenigingstrainer zodat er consistent gewerkt wordt aan de verbeterpunten van de sporters. De persoonlijke/verenigings trainers zijn ook altijd van harte welkom om, op verzoek en in overleg met de hoofdtrainer, bij de RTC trainingen aanwezig te zijn. De vier RTC’s worden sporttechnisch aangestuurd door de bondscoach Jong Oranje zodat de
ontwikkellijn van een sporter aansluit op het opleidingstraject van de NHB.

De NHB draait samen met STIPOH het RTC in Weert.
 Coördinator: Nelly Cloudt.
 Hoofdtrainer: Gerry van Rozendaal.
 De schiet trainingen vinden plaats bij de Topsport Talentschool “Het College” te Weert.
 De fysieke trainingen zijn bij MediWeert.
RTC Weert wordt ondersteund door: